close icon
phone icon
Зворотній дзвінок

Трансформація фін. звітності згідно з МСФЗ

calendar-icon

Дата проведення:

21-22.12.2021

marker-icon

Місце проведення:

Онлайн

Зареєструватися

На онлайн-семінарі Ви дізнаєтесь:

Як почати перехід на МСФЗ.

Що включити в облікову політику.

Чи треба робити повну ретроспекцію попередніх звітних даних

Як оформити результат переходу на МСФЗ.

Як визначити основні положення своєї облікової політики відповідно до вимог МСФЗ.

Як формувати коригувальні бухгалтерські записи в робочій таблиці.

Як розрахувати додаткові відкладені податки в зв'язку з переходом на МСФЗ.

Як трансформувати основні форми фінансових звітів в таблицях Microsoft Excel.

Як раціонально організувати процес трансформації, що дозволить уникнути істотних помилок, полегшити процес переходу на МСФЗ та зекономити ресурси компанії.

Як трансфомувати всі форми звітності у формат МСФЗ.

На онлайн-семінарі за допомогою роздаткового матеріалу на прикладі умовного підприємства, яке готує свою фінансову звітність за П(С)БО, буде здійснена поступова трансформація всіх форм звітності у формат МСФЗ.

Спікери семінару

Небильцова О.В.

канд. екон. наук, професор КНЕУ. Має 20-річний досвід роботи бізнес-тренера та викладача бізнес-шкіл з тематики: організація бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності за П(С)БО, МСФЗ, ГААП США. Автор більш ніж 70 наукових і професійних публікацій. Веде консалтингову діяльність з питань застосування МСФЗ, трансформації фінансової звітності суб’єктами господарювання України.

Коршикова Р.С.

канд.екон.наук, доцент, викладач облікових дисциплін КНЕУ. Пройшла стажування у Франції, Бельгії, Великобританії за міжнародними стандартами фінансової звітності. Активний бізнес-тренер і викладач бізнес-шкіл з тематики фінансової звітності за П(С)БО України, МСФЗ. Сертифікований бізнес-тренер за програмою МСФЗ. Автор більш ніж 80 публікацій в наукових та фахових виданнях. Має практичний досвід роботи головним бухгалтером.

Задати питання спікеру

Надсилайте Ваші конкретні питання заздалегідь, щоб спікери встигли вивчити дане питання та надали Вам зважену відповідь!

Задати питання

Детальна програма семінару

01

column-icon

1 день

Організація процесу трансформації

column-icon
 • Структура і статус МСФЗ. Цілі і сфера їх застосування. Сфера застосування МСФЗ в Україні.
 • Компоненти фінансових звітів. Загальні вимоги до структури та форматів фінансових звітів.
 • Загальні рекомендації з підготовки облікової політики, робочого плану рахунків, форм первинних документів.

02

column-icon

Загальні методологічні питання процеси трансформації

column-icon
 • Переваги та недоліки різних моделей трансформації.·
 • Вибір форматів фінансових звітів.·
 • Визначення дати переходу на МСФЗ та підготовки попередньої звітності по МСФО.

03

column-icon

Основні аспекти трансформації Балансу

column-icon
 • Складання вступного балансу по МСФО в Microsoft Excel. Основні коректувальні записи і методика їх відображення в таблицях Microsoft Excel:

—  визнання і рекласифікація активів і зобов’язань;

—  припинення визнання активів і зобов’язань;

—  коригування балансової вартості активів та зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ.·

 • Порядок складання та використання трансформаційної таблиці в Microsoft Excel.
 • Приклади розкриття інформації в примітках на основі трансформованих даних.

04

column-icon

2 день

Основні аспекти трансформації Звіту про фінансові результати.

column-icon
 • Визнання доходів і витрат відповідно до МСФЗ, основні відмінності у вимогах НПБУ і МСФЗ.
 • Порядок розрахунку поточної вартості в Microsoft Excel і визнання відповідних доходів (витрат).
 • Коригування показників звіту про фінансові результати та їх відображення в трансформаційної таблиці Microsoft Excel.
 • Методика розрахунку відстрочених податкових активів і зобов’язань та їх відображення у фінансовій звітності.
 • Приклади складання приміток на основі трансформованих даних звіту про фінансові результати українського підприємства.

05

column-icon

Формування звіту про зміни у власному капіталі відповідно до вимог МСФЗ.

column-icon
 • Перелік основних вимог до розкриття інформації про власний капітал в балансі і примітках до фінансових звітів.
 • Формування трансформаційних записів в робочій таблиці Microsoft Excel для коригування показників звіту про власний капітал.
 • Приклад складання звірки показників власного капіталу, відображених відповідно НПБУ, з показниками власного капіталу, відповідних МСФЗ.

 

Роздатковий матеріал до онлайн-семінару містить описову частину, кейси з трансформації та таблиці Excel для здійснення необхідних коригувань та узагальнень.

25 років бездоганної репутації в організації семінарів - гарантія якості

УЕС - Лауреат Міжнародної нагороди «Європейська якість» Міжнародної Асамблеї ділових кіл (Оксфорд, Англія)

«Лідер галузі 2015» серед підприємств м. Києва за версією Національного бізнес-рейтингу

Вартість участі в семінарі

Онлайн

4999 грн

Зареєструватися

Що ви отримаєте

icon

Ексклюзивний комплект матеріалів в електронному вигляді

icon

Ділові знайомства

icon

Сертифікат про проходження семінару

line line line
icon

Назва семінару

icon
line line line line
icon

Індивідуальні консультації під час семінару

icon

Відповіді на питання

Зареєструватись на семінар

Згоден з обробкою персональних даних

Залишились питання?

Будемо раді відповісти!

phone icon

Телефонуйте:

(050) 444 85 06
mail icon

Пишіть на пошту:

office@ues-info.com.ua

База проведення

Наші клієнти

Нам довіряють більше ніж 3000 провідних підприємств всіх регіонів України